Zarząd:

 1. Dariusz Chlebek – Prezes
 2. Krzysztof Korzeń – V-ce Prezes ds organizacyjnych
 3. Antoni Gajewski – V-ce Prezes ds sportu
 4. Andrzej Popardowski – Gospodarz Koła
 5. Marcin Chlebek – Sekretarz
 6. Mieczysław Cisowski – Skarbnik

Komisja rewizyjna:

 1. Krzysztof Janik
 2. Rafał Gądek
 3. Józef Kaczor

Sąd koleżeński:

 1. Jacek Płachecki
 2. Roman Cyfra
 3. Robert Winiarski