Zawody Otwarcia Sezonu – 01.05.2017 – Brzezna

W tych mistrzostwach wyniki są następujące:

1-sze miejsce: Paulina Lazarowicz
2-gie miejsce: Bartłomiej Biernacki
3-cie miejsce: Anita Gajewska

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w zawodach.